Zaloguj się
Cytuj

"[1 lipca 1952]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [1 lipca 1952], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 8 marzec, 2021
1 lipca 52
Kochany Mietku,
Wróciliśmy właśnie z kilkudniowej wycieczki poza New York, do przyjaciół amerykańskich. W domu zastałem Lehra-Spławińskiego, za którego bardzo Ci dziękuję. Książki Tuwima, o której kiedyś pisałeś, nie dostałem. Otrzymałem także niezwykłą przesyłkę z „Dziennika Polskiego” w Londynie: czek na $5,07. Za co, nie wiem, może Ty się domyślisz. (Jest to mniej niż kosztuje butelka whisky, może więc myśleć nie warto). Czybyś nie był łaskaw przysłać mi biuletynu PEN-Clubu z notatką o Korcu maku? Co znaczy ogłoszenie w „W[wiadomościach]”W „Wiadomościach” 1952, nr 25 (325) z 22 czerwca ukazała się krótka nota Od Redakcji: „Wszyscy pisarze polscy na emigracji proszeni są o łaskawe nadesłanie do redakcji «Wiadomości» notatek autobiograficznych, które dla celów propagandowych przesłane będą do Stanów Zjednoczonych”., by pisarze przysyłali Ci dane biograficzne potrzebne dla propagandy w Stanach? Czy to dla Free Eur[ope]? Jak słyszałem w N.Y. starania Twoje o podwyżkę mają szanse. Leszka znaleźliśmy w pysznej formie [i]Odczytanie hipotetyczne z powodu dziurki od segregatora. humorze i przy pieniądzach. Nie ryzykuj porównań o złym brydżyścieByć może, jest to nawiązanie do listu Grydzewskiego, który nie zachował się., póki nie widziałeś go przy kuchni, daje on wyborne kolacje, a nakrywania do stołu można się u niego uczyć. Z największą przyjemnością przeczytałem prozę Emila Lipskiego. To nowy talent. Brawo. Napisz mi wszystko, co wiesz o nim. Powinszuj mu ode mnie. Artykuły Mackiewicza przed „W[iadomościami]” spotykałem w „Dzienniku Polskim” w DetroitGrydzewski wystrzegał się drukowania tekstów wcześniej gdzie indziej opublikowanych. Zasady tej bardzo pilnował. Stanisław Mackiewicz posyłał jednak swoje artykuły do „Dziennika Polskiego” w Chicago i jednocześnie do „Wiadomości”.. Od kiedy zmieniłeś metodę i drukujesz przedruki? 60-lecie BierutaW rubryce "Czasopisma krajowe", „Wiadomości” 1952, nr 25 (325) z 22 czerwca w notatce "Grand Dala Monstre" omówione zostało uczczenie przez pisarzy na łamach krajowych pism kulturalnych jubileuszu sześćdziesiątych urodzin Bolesław Bieruta; padły w niej nazwiska Zofii Nałkowskiej, Poli Gojawiczyńskiej, Ireny Krzywickiej, Jarosława Iwaszkiewicza (ocenianego szczególnie krytycznie), Antoniego Słonimskiego, Leona Kruczkowskiego i młodego poety Bolesława Koguta. to smutny popis naszych znajomych i przyjaciół. Jak to się dzieje, że Jaś ocalał od podobnych wyznań? Czy masz jakieś wiadomości z Polski o pisarzach? To, że Borowa była [aresztowana]Odczytanie hipotetyczne z powodu dziurki od segregatora., pewnie wiesz. Znalazła się w „kotle”, tzn. weszła do śledzonego mieszkania. Wypuszczono ją stosunkowo szybko. Czy słyszałeś coś o losie Rysi? Czy posłałeś Stasi Korzec maku?
Ściskam Cię serdecznie, napisz dużo o wszystkim
Kazimierz