Zaloguj się
Cytuj

"Satyry Marcina Bielskiego"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Satyry Marcina Bielskiego, Bielski Marcin
Data aktualizacji: 6 marca, 2023
2 2.
Ná herb i klejnot stárodawny
Jáśnie Wielmożnego Pána, P. Stánisławá
Száfráńcá
z Pieskowej Skáły,
Wojewody Sędomierskiego. etc. etc.
Nie on to koń Pegasus z dziwnymi skrzydłámi,
Ná ktorym Bellerofon z trzemi Chimerámi
Miał potrzebę: Koń Koń herbowy Szafrańców. to jest cnych Száfráńcow własny,
Co pod Tryjonem záwsze był poháńcom strászny.
Przeto godzien też, áby gwiazd około siebie
Pełno májąc, nam świecił i siadł w jásnym niebie. Jaśnie