Zaloguj się
Cytuj

"[12 marca 1955 - II]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [12 marca 1955 - II], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 25 kwietnia, 2022
12.III.55.
Kochany Mietku!
Dostałem w tej chwili list z Chicago, oto co pisze Chałko: „Żona moja będzie starała się załatwić pomoc dla „Wiad[omości]”, ale absolutnie konieczny list w tej sprawie z redakcji do Legionu. Z reguły taki list stanowi podstawę i bez niego nie może być sprawa załatwiona. Redaktor Gr[ydzewski] powinien napisać (w skrócie oczywiście) o historii „Wiad[omości]”, o walce z szykanami w Wiel[kiej] Br[ytanii], o braku środków finansowych i trudnościach obecnych. To jest konieczne, bo co najmniej 90% tych pań – to stara Polonia, nieorientująca się w sytuacji. W konkluzji – prośba o $ 500. Nikt nie może zaręczyć, czy cała ta suma będzie przyznana, ale „Wiad[omości]” mogą liczyć na adwokatów życzliwych i oddanych. List powinien być wysłany na ręce prezeski Legionu Mł[odych] Pol[ek]:
Mrs. LEOKADIA BYCZKOWSKA
C/0 LEGION OF YOUNG POLISH WOMEN
1507, W. DIVISION St.
CHICAGO 22, Illinois.
Tyle Chałko. Suma $ 500 przyznana była kiedyś „Kulturze” – a przynajmniej coś w okolicy tej sumy„t «cna”.„Z”„”Treść listu zakreślona odręcznie najpewniej przez Grydzewskiego od pierwszego akapitu do słów: „w okolicy tej sumy”..
A więc pisz, inkasuj i triumfuj, czego Ci życzy z serca
Twój Kazimierz P.S. Chałko jeszcze pisze „L i s t «W i a d o m o ś c i» p o w i n i e n d o t r z e ć d o C h i c a g o p r z e d p i e r w s z y m w t o r k i e m k w i e t n i a."