Zaloguj się
Cytuj

"[28 lipca 1955]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [28 lipca 1955], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 26 maj, 2021
P.O. Box 525
Sag Harbor L. I., N. Y.

28 lipca 55.
Kochany Mietku!
De la Piere, czy jak on się pisze – posłał Ci prenumeratę półroczną miesiąc temu, nie rozumiem więc, dlaczego nie masz go w kartotece. Tak samo Otwinowski zaprenumerował pismo na pół roku i posłał prenumeratę miesiąc temu. Obaj nie dostali dotychczas ani jednego numeruOd początku akapitu do tego słowa podkreślone odręcznie pojedynczą linią przez Grydzewskiego z jego odręcznym dopiskiem na górze strony: „Proszę o sprawdzenie”.. Donoszę Ci o tym, byś wiedział, jak wyglądają sprawy po drugiej stronie okienka i miał dane jak pracuje administracja. Po przepięknych zdjęciach lokalu „Wiadomości”Zob. Siedziba „Wiadomości” w Londyńskim Bloomsbury, „Wiadomości” 1955, nr 28 (484) z 10 lipca. Opublikowano trzy zdjęcia redakcji z następującym podpisem: „Redakcja i administracja «Wiadomości» mieszczą się wspólnie w jednym pokoju przy 54 Bloomsbury Street w Londynie, W.C.1. Redakcja i administracja zatrudniają razem 3 (trzy) osoby, włączając w to redaktora, wydawcę i sekretarza wydawnictwa. Z lewej wydawca a od niedawna także współpracownik «Wiadomości» Antoni Borman; z prawej sekretarz Kazimierz Grocholski. W środku fragment stolika nieobecnego redaktora, który sprawując różne funkcje, m.in. chłopca na posyłki, pobiegł właśnie z pilnym listem na pocztę. Stolik ów jest rodzajem pokoju jadalnego, redaktor bowiem, wzorem Lelewela i Franciszka Józefa, spożywa posiłki przy pracy. Sali konferencyjnej «Wiadomości» nie posiadają: rządzone są przy pomocy absolutyzmu (oświeconego). Za to posiadają największą ze wszystkich pism na kuli ziemskiej bibliotekę podręczną (ani «Times», ani «New York Times» nie mogą poszczycić się podobną). Jest to biblioteka British Museum (około siedmiu milionów tomów), znajdująca się na tyłach siedziby wydawnictwa «Wiadomości»”., nikt zresztą nic nie ma Wam do zarzucenia. Winszuję Ci podpisu pod zdjęciami. Śmialiśmy się z Haliną, a także płakali. Jak idzie Twój plebiscytMowa o ogłoszonym w „Wiadomościach” 1955, nr 26 (482) z 26 czerwca głosowaniu: Najulubieńszy pisarz czytelników «Wiadomości». Nagrody 50 i 25 gwinei ofiarowane przez firmę «Tazab» w Londynie.” Czytelników informowano: „Kandydatami do nagrody mogą być wyłącznie pisarze, którzy ogłosili jedną lub więcej prac w «Wiadomościach», z wyłączeniem autorów stałych rubryk redakcyjnych, nie podpisanych imieniem i nazwiskiem. Prawo do jednego głosu posiada każdy czytelnik, który w należyty sposób wypełni dołączony do niniejszego numeru kupon […]. Każdy głosuje na siedmiu pisarzy. Pisarz, którego nazwisko umieszczone zostanie na pierwszym miejscu kuponu do głosowania, otrzyma 7 punktów, pisarz, którego nazwisko umieszczone zostaje na drugim miejscu, otrzyma 6 punktów, na trzecim – 5 punków, na czwartym – 4 punkty, na piątym – 3 punkty, na szóstym – 2 punkty, na siódmym – 1 punkt.” Zwycięzcy plebiscytu mieli otrzymać nagrody pieniężne od firmy „Tazab”, a wśród uczestników głosowania redakcja „Wiadomości” planowała rozlosować 50 książek. Termin głosowania upływał 1 sierpnia 1955 r. – Wyniki zostały ogłoszone w „Wiadomościach” 1955, nr 42 (498) z 16 października. Zwycięzcami plebiscytu okazali się Stanisław Mackiewicz (640 punktów) i Józef Mackiewicz (562 punkty). Wierzyński uplasował się na 15. miejscu (172 punkty); przed nim znaleźli się: Z. Nowakowski (508), S. Badeni (457), J. Kowalewski (396), T. Nowakowski (344), J. Sakowski (323), F. Goetel (278), J. Lechoń (268), G. Herling-Grudziński (262), W. Grubiński (246), M. Wańkowicz (243), J. Łobodowski (206), I. Bączkowska (196), T. Terlecki (181), R. Malczewski (179) – w następnej kolejności odnotowano jeszcze kilkadziesiąt nazwisk.? Czy kto zagłosował na naprawdę najmilszego? Napisz. Czy mam wziąć udział w ankiecie mickiewiczowskiejAnkieta Mickiewiczowska «Wiadomości», „Wiadomości” 1955, nr 33 (489) z 14 sierpnia. Z okazji setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza redakcja „«Wiadomości» zwróciła się do szeregu swoich współpracowników o odpowiedź na następujące pytania: "1. Jaki utwór czy fragment z Mickiewicza ceni Pan(i) najwyżej? 2. Jakie było najsilniejsze przeżycie Pana(i) w związku z Mickiewiczem? 3. Jaki epizod z życia Mickiewicza uważa Pan(i) za najbardziej fascynujący? 4. Czy Mickiewicz był według Pan(i) bardziej tradycjonalistą czy rewolucjonistą? 5. Kto w Mickiewiczu jest dla naszego pokolenia ważniejszy: prorok i wódz narodu czy poeta?”. Na ankietę odpowiedzieli m.in. Antoni Bogusławski, Ferdynand Goetel, Zofia Kozarynowa, Józef Mackiewicz, Michał Sokolnickie. W kolejnych numerach „Wiadomości” zamieszczano następne odpowiedzi pisarzy i publicystów emigracyjnych. Wierzyński nie udzielił odpowiedzi na ankietę.? Napisz. Czy kochasz? Napisz. I powtarzaj często. Ile razy jestem w N.Y. i jadam w szwedzkiej restauracji Smörgåsbord, myślę o Tobie. Pijam O.P. Czy pamiętasz? Nie zapomnij odpowiedzieć mi na to pytanie.
Ściskam Cię serdecznie.
Twój smutny, wymęczony upałami, b[yły] poeta, teraz skryba radiowy
Kazimierz