Zaloguj się
Cytuj

"[4 sierpnia 1955]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [4 sierpnia 1955], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 25 kwiecień, 2022
4 sierpnia 55
Kochany Mietku!
Czy mógłbyś mi przysłać pocztą lotniczą odbitkę korektorską artykułu Zahorskiej o Słowie o bitwie?
Będę Ci b[ardzo] wdzięczny. U nas potworne upały. Umieram. Przygotuj krótki nekrolożek. Może Rhoda też coś doda.
Ściskam Cię serdecznie
Kazimierz
P.S. Co wiesz o wezwaniu pisarzy krajowych do powrotu emigrantów do PolskiPytanie Wierzyńskiego wiązało się zapewne z wiadomościami o inaugurowaniu w sierpniu 1955 r. w Warszawie działalności radiostacji „Kraj”, adresowanej do środowisk emigracyjnych, której redaktorem został Zbigniew Mitzner. Pojawił się wówczas na antenie apel 48 intelektualistów krajowych skierowany do emigrantów, wzywający do powrotu, w którym powiedziano m.in.: „Zwracamy się do was jako do tych, których z nami łączyła wspólna walka z hitlerowskim wrogiem i wspólne nieraz poglądy. Zwracamy się do was jako ludzie, którzy teraz tu tworzą nową Polskę i pragną widzieć was przy tej pracy. […] Na wszystkich tych, którzy wrócą, czekają warsztaty pracy zawodowej. […] Wracajcie więc, a będziecie powitani gorąco przez waszych bliskich, życzliwie przez całe społeczeństwo” (cyt. za: M.arta Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Londyn 1989, s. 217). Podpisali się pod nim m.in.: Julian Krzyżanowski, Tadeusz Lehr-Spławiński, Karol Estreicher, Józef Chałasiński, ks. Józef Iwanicki (rektor KUL), Maria Dąbrowska, Gustaw Morcinek, Paweł Jasienica, Karol Małcużyński, Antoni Słonimski, Julian Przyboś, Zofia Starowieyska-Morstinowa, Jerzy Zawieyski, Karol Frycz, Ewa Bandrowska-Turska, Władysław Kiernik. Radiostacja wydawała także własny „Biuletyn Rozgłośni «Kraj»” ; w 1. numerze 1 (z 1 września 1955) znalazł się wiersz A. Słonimskiego Do poety emigracji, w którym autor wzywał Lechonia, Wierzyńskiego, S. Balińskiego i J. Wittlina do powrotu do kraju.?