25.XI. Kochany Mietku! P. Damian Wandycz, dyrektor Inst[ytutu] Piłsudskiego w N. Jorku, dał mi trzy dni temu załączony w tym liście tekst przemówienia generała Yeagera o Piłsudskim i prosił mnie bym Cię zapytał, czy byś tego nie wydrukował. Jest to taka odrobina, że mogłaby się zmieścić w „Kronice”. Wstęp umieszczony powyżej napisał Wandycz. Posyłam więc, pytam, proszę, tęsknię, ledwie nogami powłóczę i ściskam Twój Kazimierz