54 BLOOMSBURY LONDON WC 1 =HALINA AS YOUR FORMER SECRETARY AND I AS YOUR OLD FRIEND THE TWO NICEST PEOPLE IN THE WORLD ARE SENDING YOU BEST WISHES DRINKING WITH YOU AND SINGING AND DANCING IF NECESSARY= =CASIMIR WIERZYNSKI.Halina jako twoja była sekretarka i ja jako twój stary przyjaciel, dwoje najmilszych ludzi na świecie, przesyłamy ci najlepsze życzenia i pijemy z tobą oraz śpiewamy i tańczymy, jeśli to konieczne. Kazimierz Wierzyński.