Zaloguj się
Cytuj

"[15 marca 1950]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [15 marca 1950], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 2 marzec, 2018
15 III 1950
Kochany nasz Panie Pisarzu i Uczony, Kolonia Polska z Sag Harbor, osadnicy z przedmieścia, pionierzy, butlegerzy Butleger – nielegalny producent lub przemytnik alkoholu w Ameryce w czasach prohibicji; potocznie: szmugler, przemytnik, kontrabandzista., oracze, wysiedleńcy, farmerzy, ślusarze, zegarmistrze, mleczarze, emigranci polityczni, uchodźcy, sybiracy, krakowianie, swoi znad Narwi, krajanie, prezesi, sekretarze, członkowie, bracia, XI Wardy i inc.Nie udało się ustalić, o co lub o kogo chodzi., „wspólnemi łańcuchy opaszmy ziemskie kolisko”Cytat z Ody do młodości Adama Mickiewicza (w. 52–53), w oryginale brzmi: „spólnymi łańcuchy / Opaszmy ziemskie kolisko”. – my wszyscy rodacy Twoi ślemy Ci hołd i cześć, i życzenia: sto lat, sto lat i sto dolarów.