54 Bloomsbury St.W.C.1 13.8.54 Drogi Kaziu. – Dziś dopiero dostałem list od Potockiego z 7 sierpnia z Santander: „Łobodowskiego widziałem w połowie lipca. Był w rekonwalescencji po dość trudnej i ciężkiej operacji, na którą się zdecydował, aby uniknąć stałej groźby nawrotów choroby. Osoba, która widziała go pod koniec lipca, mówiła mi, że czuł się lepiej i że pewne nieuniknione uciski, wynikające z tej operacji, dawały się już mniej we znaki”. Ściskam Cię.