Zaloguj się
Cytuj

"[25 lutego 1957]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [25 lutego 1957], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 2 październik, 2021
25.II.57
Drogi Kaziu. – Różne rzeczy organizacyjne znajdują się w dziele Bagińskiego U podstaw organizacji wojska polskiego 1914–1918, ale nie ma tam regulaminów. W przypisach są pewne wskazówki bibliograficzne. Ale istnieje dzieło Daszkiewicza Polska bibliografia wojskowaWspółautorem tej pracy był Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889-1949), generał brygady Wojska Polskiego. Od 1901 r. działał w organizacjach niepodległościowych „Przyszłość” (tzw. Pet) i „Zarzewie”, od 1909 r. był żołnierzem Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1916 r. zdezerterował z armii austriackiej i przyłączył się do Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1918 r. był w Wojsku Polskim, m.in. zajmował stanowisko szefa Sekcji Regulaminów i Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wojskowych i Sztabu Generalnego. W 1920 r. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1923 r. był wykładowcą w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. W 1926 r. objął stanowisko szefa Gabinetu Wojskowego przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych, a w 1931 r. został mianowany szefem Sztabu Głównego. W 1935 r. objął dowództwo 7. Dywizji Piechoty w Częstochowie. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej i w czasie wojny przebywał w oflagu VII A Murnau. Po wojnie zamieszkał we Francji. i ma je Biblioteka Kongresu. Grocholski rozmawiał z płk. Biegańskim, 37 Kempsford Gdns. S.W.5, ale on chciał bliższych informacji, o co chodzi. Proponuję, byś się zwrócił do niego bezpośrednio, napisz także do Instytutu im. Piłsudskiego, 454 Upper Richmond St., Rd. S.W.15. Może coś pomogą. Ale napisz dokładniej.
Jest 8.30 wieczorem, po teatrze przychodzą do nas na kolację dwie Mazowszanki: Borman zaaranżował i ugotował. Z n i s z c z t e n l i s t.W oryginale zapisane na maszynie na czerwono.
Uściski serdeczne.
Terlecki chodzi na bosaka w domu, aby nie niszczyć obuwia. Skończy u czubków, jak tak dalej pójdzie.