Zaloguj się
Cytuj

"[15 kwietnia 1957]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [15 kwietnia 1957], Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Data aktualizacji: 3 październik, 2021
15.4.57
Drogi Kaziu. – Wiersz o NietzschemK. Wierzyński, "Przypomniał mi się Nietzsche", „Wiadomości” 1957, nr 18 (579) z 5 maja. Utwór wszedł później do tomu "Tkanka ziemi" (Paryż 1960, s. 47) w wersji nieco zmienionej w stosunku do pierwodruku. poszedł. Cytata jest sprawdzona według poważnego 10-tomowego wydania: zapewne były warianty. Co do wierszy, rzecz nieprawdopodobna: Montgomery, czyli Karczewski, który miał zabrać książki do zrobienia kosztorysu, nie zrobił tego i nie odpowiada na listy. Napisałem do niego wczoraj ostry list. Tych kilka słów na godzinę przed wyjazdem na dwa tygodnie do Włoch po zrobieniu wielkanocnegoŚwiąteczny numer „Wiadomości” 1957, nr 16–17 (577–578) z 21/28 kwietnia liczył 10 stron., dwóchMowa o numerach „Wiadomości” 1957, nr 18 (579) z 5 maja (4 strony) i nr 19 (580) z 12 maja (6 stron). (jeden sześciostronicowy) na zapas, odpowiedzeniu na siedemdziesiąt sześć listów w ciągu tygodnia, zostawieniu masy rękopisów do składu, w tym recenzji z dwudziestu ośmiu sztuk widzianych w Paryżu[M. Grydzewski], Silva rerum: Dzień po dniu w teatrach paryskich, „Wiadomości” 1957, nr 21 (582) z 26 maja..
Uściski serdeczne