Zaloguj się
Cytuj

"[11 maja 1957]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [11 maja 1957], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 3 październik, 2021
11 maja 57.
Kochany Mietku!
Dostałem kosztorys i natychmiast posłałem go ChałceGrydzewski przesłał poecie przedstawioną mu przez Marcelego Karczewskiego „Ofertę na wykonanie zbioru poezji Wierzyńskiego”, datowaną 8 maja 1957 r. i sygnowaną przez Montgomeryshire Printing Co., w której czytamy: „Około 640 stron w formacie i układzie jak strona okazowa, którą prześlemy w najbliższych dniach. Papier w gatunku «Wove» o wadzie około 30lbs D. Crown. Oprawa sztywna, płócienna. Cena: £ 990. za 1.000 egz. £ 255. za każde dalsze 500 egz. drukowane jednocześnie. Termin wykonania do uzgodnienia, w przybliżeniu od 6 do 8 miesięcy”; maszynopis – oryginał w Archiwum Emigracji w Toruniu, sygn.: AE/AW/CXXVI/5. 2 Kosztorysowi wydawniczemu towarzyszył list Marcelego Karczewskiego do Grydzewskiego z 8 maja 1957 r.: „Drogi Panie Doktorze, chciałbym dodać następujące wyjaśnienia do oferty na druk zbioru poezji Wierzyńskiego: 1. Koszt składu i łamania arkusza 16 stronicowego obliczam na £ 16., a koszt przygotowania do druku, druku i papieru przy nakładzie 1.000 egz. – na £ 3,.10,.0, od 16 stron. Oprawa około 3 shil. od egz. 2. W przybliżeniu obliczam, że tom będzie miał 640 stron, a więc 40 arkuszy w następującym układzie: I Utwory zebrane:/ Wiosna i wino ............ 40 stron/ Wróble na dachu ....... 40/ Wielka niedźzwiedz. .... 30/ Pamiętnik miłości ....... 20/ Laur ............................ 12/ Puszcza ...................... 20 Opowieści fantast. ..... 12/ ..........174/ II Gorzki urodzaj ................... 50/ III Wolność tragiczna ............... 32/ IV Kurhany .............................. 26/ V Ziemia wilczyca..................... 36/ VI Róża wiatrów ..................... 47 VII Ballada ............................... 8/ VIII Kapral Szczapa .................. 12/ IX Krzyże i miecze ................... 52/ X Korzec maku ....................... 115/ XI Siedem podków ................... 48/ 600/ Prelimsy i indeksy 40/
Zakładam, że każdy z XI działów będzie zaczynał się własną stroną tytułową, oczywiście, prawostronna. Na jej odwrocie można by dać dane bibliograficzne odnoszące się do danego zbiorku: kiedy wydany, przez kogo itd. Poszczególne wiersze byłyby w zasadzie łamane w jednym ciągu, z zachowaniem, oczywiście, odpowiednich odstępów. Niektóre jednak większe utwory trzeba by chyba zaczynać od nowej strony. Oczywiście to sprawy można by zadecydować przy łamaniu, wspomina o tym jednak teraz, gdyż gdyby zasada łamania w jednym ciągu miała być zastosowana wszędzie, można by dość poważnie zredukować ilość stron (od 5 do 10%). Tomiki zatrzymuje u siebie. Będą one każdej chwili do dyspozycji Drogiego Pana. Serdeczny uścisk dłoni. Marceli Karczewski”; maszynopis – oryginał w Archiwum Emigracji w Toruniu, sygn.: AE/AW/CXXVI/5.
. Co do komentarza załączonego do kosztorysu mam takie uwagi. Karczewski dzieli książkę na jedenaście działów, licząc jako pierwszy dział Utwory zebraneZob. list KW do MG z 9 lutego 1957. (siedem pierwszych zbiorów), a potem jako drugi Gorzki urodzaj i tak dalej. Chciałbym, aby każdy zbiór traktowany był osobno i aby pierwszych siedem zbiorów figurowało bez zaliczenia ich do Utworów zebr[anych]. W ten sposób Gorzki urodzaj będzie ósmy, a wszystkiego siedemnaście sztuk. W obliczeniu stron p. Karczewskiego widzę: Wiosna i wino – 40 stron, a Ziemia- wilczyca – 36. Czy to nie pomyłka? Możliwe, że uda się ścisnąć Wiosnę i wino do 40 stron, nie wiem, ale przecież Ziemia jest malutkim zbiorkiem i nie wydaje mi się możliwe, żeby była tylko o 4 strony mniejsza. Proszę Cię, zwróć uwagę na to p. Karczewskiemu.
Co to są prelimsySpolszczenie ang.: prelims – w drukarstwie i poligrafii: strony wstępne.? Dlaczego aż 40 stron?
W ogóle czuję się w tym całym interesie jak tabaka w rogu i nic nie rozumiem. Przerażenie mnie ogarnia, że zwaliłem Ci taką górę pracy na głowę, pewnie mnie doszczętnie znienawidzisz.
Ściskam Cię serdecznie i przepraszam
Kazimierz
Grześ został przyjęty do Brown University i dostał częściowe stypendium. $ 600 trzeba dopłacić. Po wrześniu chce iść do wojska na sześć miesięcy. Ma 17 lat, wygląda na 22, a jest dziecinny, jakby miał 10.