19.8.57 Drogi Kaziu. – Wiersze KierstaDo 1957 r. Jerzy Kierst opublikował dziewięć książek w tym również tomy wierszy i opowiadań dla dzieci, trudno zatem ustalić, o jakich czterech tomach wspomina Mieczysław Grydzewski. Być może chodzi o następujące zbiory wierszy: Płomień nad czołem (Warszawa 1947), Herakles zawsze zwycięski. Wiersze olimpijskie (Warszawa 1952), Kalendarz liryczny. Dialogi z Wielką Niedźwiedzicą (Warszawa 1956). przywiozła mi jego żona, która przyjechała tu do swego brata, p. Podleskiego, znajomego Bormana. Przywiozła mi jego cztery tomy wydane, przekazałem je British Museum. Te trzy wiersze wyjąłem z maszynopisu nowego tomu, niestety nie wiem, gdzie jest ten maszynopis: jeśli znajdę, przyślę. Przekazałem mu już Twoje słowa, sugerując, by do Ciebie napisał. Mieszka: Sewerynów 4 m. 10. Załączam jego list z prośbą o zwrot. Uściski serdeczne. Brat Leszka był w Krakowie u p. Ireny Fischerowej, córki p. Niusi Jackowskiej. Pisze do Stefci Sakowskiej, że jest wynędzniały i obdarty, i sugeruje, by mu przesłać garderobę i bieliznę po Leszku. Adres: Zakład dla Ociemniałych, Laski pod Warszawą.