1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Londyn, Redakcja "Wiadomości Polskich"