1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Dąbrowska z d. Żejma Gabriela