Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1412
Wierzyński Kazimierz
Osoba
990 536 893
385
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Osoba
687 335 746
1413
Lechoń Jan
Osoba
605 69 229
1522 Sag Harbor
Miejsce
69 - 169
2988 Sag Harbor, N.Y.PO Box 525
Miejsce
8 - 149
2111 54 Bloomsbury St.W.C.1
Miejsce
104 - 119
3543 67, Great Russell Street, London, W.C.1. TEL. CHAncery 3644
Miejsce
- - 61
1451 Londyn
Miejsce
173 - 53
1329 Wierzyńska Halina
Osoba
478 27 47
1464 Benisławska Konstancja
Osoba
- 45 45
1324 Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Osoba
53 24 32
1453 101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y.
Miejsce
40 - 27
1428 Nowy Jork
Miejsce
299 - 22
2352 27 Rosary Gdns. S.W.7
Miejsce
23 - 21
1773 Forest Hills
Miejsce
2 - 19
1424 Stockbridge (Massachusetts)
Miejsce
40 - 18
2073 10 Sussex Mansions S.W.7 Londyn,
Miejsce
18 - 8
2304 Stockbridge, Mass. P.O. Box 562
Miejsce
29 - 8
1323 Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Osoba
8 5 4
1332 Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Osoba
123 3 4
1446 Sea Cliff
Miejsce
22 - 4
2302 P.O. Box 562 Stockbridge, Mass.
Miejsce
2 - 4
682 Librach Jan
Osoba
1 1 3
1416 Rio de Janeiro
Miejsce
9 - 3
1560 Wierzyński Kazimierz i Lechoń Jan
Osoba
2 2 3
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
1507 Waszyngton
Miejsce
32 - 2
2331 Lake Placid, N.Y., P.O. Box 707
Miejsce
4 - 2
1536 Paryż
Miejsce
98 - 1
1924 Bruksela
Miejsce
14 - 1
1941 Wierzbiańska Halina
Osoba
2 - 1
2426 Równe
Miejsce
4 - 1
2963
Eliza Orzeszkowa
Osoba
- 4 1
3650 Southampton Hospital, room 223, Southampton L.I., N.Y.
Miejsce
1 - 1
3 „Kultura”
Czasopismo
38 - -
4 „Tygodnik Polski”
Czasopismo
38 - -
6 „Wiadomości”
Czasopismo
450 - -
7 „Wiadomości Literackie”
Czasopismo
30 - -
8 Achard Marcel
Osoba
- - -
9 Acheson Dean Gooderham
Osoba
1 - -
10 Adamczyk Alojzy
Osoba
1 - -
11 Adenauer Konrad Hermann Josef
Osoba
1 - -
12 Adwentowicz Karol
Osoba
2 - -
13 Agramakow Nikołaj
Osoba
- - -
14 Alazard Jean
Osoba
- - -
15 Aldridge John Watson
Osoba
2 - -
16 Aleksander III Macedoński (Wielki)
Osoba
- - -
17 Aleksander I Pawłowicz cesarz rosyjski
Osoba
- - -
18 Alighieri Dante
Osoba
- - -
19 Alijew restaurator
Osoba
- - -