Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
418 Hiob bibl.  
Osoba
1 - -
1528 Huck Finn  
Osoba
1 - -
1533 Kmicic  
Osoba
3 - -
1535 Podbipięta  
Osoba
1 - -
1537 Ariel  
Osoba
2 - -
1538 Prospero  
Osoba
2 - -
1633 Wenus  
Osoba
1 - -
1635 Eol  
Osoba
1 - -
2611 Scrutator  
Osoba
12 - -
2628 Kuźma ("Czapa")  
Osoba
419 - -
2629 Oleś  
Osoba
262 - -
2630 STRAŻNIK  
Osoba
135 - -
2632
Ciara  
Osoba
126 - -
2644 Orfeusz ("Orfeusz")  
Osoba
88 - -
2645 Eurydyka ("Orfeusz")  
Osoba
97 - -
2647
Lola  
Osoba
30 - -
2648 Stacja ("Czapa")  
Miejsce
- - -
2649 Hades  
Miejsce
35 - -
2650 Śledczy  
Osoba
29 - -
2651 Łąki Asfodelowe  
Miejsce
1 - -
2656 Więzień I  
Osoba
28 - -
2657 Protokolant  
Osoba
6 - -
2658 Pułkownik Tuchołko  
Osoba
3 - -
2747 Tania Czernowratskaja  
Osoba
1 - -
2777 Niezwanowa Nietoczka  
Osoba
2 - -
2795 Podborska Joanna  
Osoba
2 - -
2857 Scobie Henry  
Osoba
1 - -
2965 Wincunia  
Osoba
1 - -
2970 Pani Karliczowa  
Osoba
8 - -
2971 Pani Karliczowa  
Osoba
- - -
2972 Aleksander Snopiński  
Osoba
83 - -
2978 Pani Niemeńska  
Osoba
16 - -
2981 Niemenka  
Miejsce
11 - -
2984 Państwo Snopińscy  
Osoba
8 - -
2998 Anna Snopińska  
Osoba
42 - -
3003 Adampol  
Miejsce
1 - -
3004 Edward Zrębski  
Osoba
89 - -
3006 Sułtanka  
Osoba
4 - -
3007 Lady Macbeth (klacz)  
Osoba
2 - -
3010 Lady Macbeth  
Osoba
6 - -
3011 Sułtanka i Ledy Makbeth (klacze)  
Osoba
3 - -
3013 Dżokej Dawid - Anglik  
Osoba
30 - -
3018 lord Jerzy Dudley  
Osoba
26 - -
3030 Pani Izabella  
Osoba
2 - -
3031 Stefan Rawicki  
Osoba
7 - -
3035 Regina Różyńska  
Osoba
14 - -
3036 Henryk  
Osoba
13 - -
3045 D***  
Miejsce
10 - -
3048 Kościół w okolicy Druskienik i Rotnicy  
Miejsce
1 - -
3166 Jerzy Snopiński  
Osoba
69 - -