Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
6460 Jaworze
Miejsce
2 - -
6461 2 czerwca 1979 r.
Wydarzenie
1 - -
6462 Plac Zwycięstwa
Miejsce
1 - -
6463 Sierpień 1980
Wydarzenie
- - -
6464 Rewolucja rosyjska (1917)
Wydarzenie
1 - -
6465 Parnawa (rzeka)
Miejsce
1 - -
6466 Zund
Miejsce
1 - -
6467 Krzyżak (przedstawiciel zakonu krzyżackiego)
Osoba
2 - -
6468 Marienburg
Miejsce
2 - -
6469 Adzel
Miejsce
1 - -
6470 Aries
Miejsce
1 - -
6471 Teikaten
Miejsce
1 - -
6472 Ermes
Miejsce
1 - -
6473 Burtnich
Miejsce
1 - -
6474 Wolmen
Miejsce
1 - -
6475 Segewolt
Miejsce
1 - -
6476 marszalstwo
Leksykon
1 - -
6477 Lewburk
Miejsce
1 - -
6478 Mittaw
Miejsce
2 - -
6479 Georgenburg
Miejsce
2 - -
6480 Schoen
Miejsce
1 - -
6481 Newenhul
Miejsce
2 - -
6482 Dinamunt
Miejsce
1 - -
6483 Stanisław Wąsowic
Osoba
1 - -
6484 Ryga
Miejsce
5 - -
6485 Kircholm
Miejsce
2 - -
6486 Rodenpeus
Miejsce
1 - -
6487 Nittaw
Miejsce
1 - -
6488 Wenden
Miejsce
2 - -
6489 Rugą
Miejsce
1 - -
6490 Seswegen
Miejsce
2 - -
6491 Aszerad
Miejsce
2 - -
6492 Lineward
Miejsce
2 - -
6493 Lewburg
Miejsce
1 - -
6494 Duneburg
Miejsce
1 - -
6495 landfojtowstwo
Leksykon
2 - -
6496 Rzeżyca
Miejsce
1 - -
6497 Lucyn
Miejsce
2 - -
6498 Plettenberg
Miejsce
1 - -
6499 Luden
Miejsce
1 - -
6500 Semigalia
Miejsce
4 - -
6501 Liwonia
Miejsce
1 - -
6502 Kurlandia
Miejsce
5 - -
6503 Gotthard Kettler
Osoba
1 - -
6504 Zelbork
Miejsce
1 - -
6505 Bausko
Miejsce
2 - -
6506 Doblin
Miejsce
2 - -
6507 Żmudź
Miejsce
2 - -
6508 Newburg
Miejsce
1 - -
6509 Frauenburg
Miejsce
1 - -