Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
6510 Skrunda
Miejsce
1 - -
6511 Hasenpot
Miejsce
2 - -
6512 Durbin
Miejsce
1 - -
6513 Grobina
Miejsce
1 - -
6514 Wojciech
Osoba
1 - -
6515 Alsunga
Miejsce
1 - -
6516 Windawa
Miejsce
1 - -
6517 Kuldyga
Miejsce
1 - -
6518 Sabel
Miejsce
2 - -
6519 Kandawa
Miejsce
1 - -
6520 Tukum
Miejsce
1 - -
6521 Ukskul
Miejsce
1 - -
6522 Dźwina
Miejsce
2 - -
6523 rycki
Leksykon
4 - -
6524 Jan Hieronim Chodkiewicz
Osoba
1 - -
6525 Szkłów
Miejsce
1 - -
6526 Bychów
Miejsce
1 - -
6527 Warszawa, Solec
Miejsce
3 - -
6528 Kokenhuza
Miejsce
1 - -
6529 Krzyżbork
Miejsce
1 - -
6530 Landon
Miejsce
1 - -
6531 Schaneborg
Miejsce
1 - -
6532 Fillack (Marienhausen)
Miejsce
2 - -
6533 Serben
Miejsce
2 - -
6534 Konnenburg
Miejsce
1 - -
6535 Smiltene
Miejsce
1 - -
6536 Lemzel
Miejsce
4 - -
6537 Treiden
Miejsce
1 - -
6538 książę Chrystoph
Osoba
3 - -
6539 Somel
Miejsce
2 - -
6540 Dalen
Miejsce
1 - -
6541 Wansel
Miejsce
1 - -
6542 Salis
Miejsce
2 - -
6543 Hochrossen
Miejsce
1 - -
6544 Pirkel
Miejsce
2 - -
6545 Otto von Ungern
Osoba
1 - -
6546 Rozula
Miejsce
1 - -
6547 Mojan
Miejsce
1 - -
6548 Rop
Miejsce
1 - -
6549 Nabbe
Miejsce
1 - -
6550 Erla
Miejsce
1 - -
6551 Berson
Miejsce
2 - -
6552 Falkena
Miejsce
1 - -
6553 Dorpat
Miejsce
1 - -
6554 Werbek
Miejsce
1 - -
6555 Kierepeć
Miejsce
1 - -
6556 Olenthorn
Miejsce
2 - -
6557 Newhaus (est.)
Miejsce
1 - -
6558 Odenpa
Miejsce
1 - -
6559 Biskupstwo dorpackie
Organizacja
1 - -