Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
6035 [Bach]
Utwór
4 - -
6034 Wein! Brot! Auch Bauch! Klein-mein-auch Wein! Kra-kau deutsch! Vivat unser König Wilhelm!
Leksykon
2 - -
6033 Sît willekomen, frou Sumerzît
Utwór
4 - -
6032 In taberna quando sumus
Utwór
2 - -
6031 Seweryn Soplica  
Osoba
4 - -
6030 pobyt Wilhelma Habsburga na Wawelu
Wydarzenie
- - -
6029 przybycie poselstwa Jagiełły na Wawel
Wydarzenie
- - -
6028 śmierć Kiejstuta
Wydarzenie
- - -
6027 śluby hainburskie
Wydarzenie
2 - -
6026 Śmierć białej pończochy
Utwór
4 - -
6025 Jadwiga i Jagiełło
Osoba
- - -
6024 Myślenice
Miejsce
3 - -
6023 Lanckorona
Miejsce
3 - -
6022 Aleksandr Suworow
Osoba
2 - -
6021 Marek Jandałowicz (Ksiądz Marek)
Osoba
13 - -
6020 Kaźmierz Pułaski
Osoba
3 - -
6019 Te Deum laudamus
Utwór
3 - -
6018 Karol Radziwiłł Panie Kochanku
Osoba
9 - -
6017 Michał Jan Pac
Osoba
3 - -
6016 Kalwaria
Miejsce
3 - -
6015 Kościół bernardynów w Kalwarii
Miejsce
3 - -
6014 Franciszek Salezy Potocki
Osoba
3 - -
6013 Pollonus sum, Poloni nihil a me alienum puto
Leksykon
2 - -
6012 Henryk Rzewuski
Osoba
- 1 2
6011 warum
Leksykon
3 - -
6010 unser Herr
Leksykon
2 - -
6009 Śpiew dusz  
Osoba
- - -
6008 Dionizje
Wydarzenie
7 - -
6007 Zażegajły
Osoba
10 - -
6006 Choć burza huczy koło nas
Utwór
2 - -
6005 Danziger Goldfeuerwasser
Leksykon
4 - -
6004 Mauthausen-Gusen (niemiecki obóz koncentracyjny)
Miejsce
1 - -
6003 Co ze związkami?
Utwór
1 - -
6002 dyskusja na temat przyszłości.
Utwór
1 - -
6001 Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus”
Organizacja
1 - -
6000 Zbigniew Janas
Osoba
1 - -
5999 Stan Wojenny
Wydarzenie
2 - -
5998 Centralna Rada Związków Zawodowych
Organizacja
1 - -
5997 NSZZ “Solidarność”
Organizacja
3 - -
5996 pur-sang
Leksykon
1 - -
5995 George Byron
Osoba
1 - -
5994 what I can never express, yet cannot all conceal
Leksykon
1 - -
5993 „Et tout le reste est littérature”
Leksykon
1 - -
5992 mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Leksykon
3 - -
5991 vanitas vanitatum et omnia vanitas
Leksykon
3 - -
5990 oremus
Leksykon
5 - -
5989 wesołe
Leksykon
3 - -
5988 Ostrowski Wojciech
Osoba
1 - -
5987 Fabryka cukiernicza Jana Jakuba Lardellego
Organizacja
1 - -
5986 Kodejszko Eugeniusz, dr
Osoba
1 - -