Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1412
Wierzyński Kazimierz
Osoba
1393 708 1201
385
Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Osoba
978 480 1093
1413
Lechoń Jan
Osoba
744 69 229
1522 Sag Harbor
Miejsce
96 - 186
2988 Sag Harbor, N.Y.PO Box 525
Miejsce
10 - 185
219 Dąbrowska Maria
Osoba
274 108 184
4440 Kowalska Anna
Osoba
315 81 177
3543 67, Great Russell Street, London, W.C.1. TEL. CHAncery 3644
Miejsce
6 - 175
2111 54 Bloomsbury St.W.C.1
Miejsce
106 - 114
1429 Warszawa
Miejsce
255 - 77
1329 Wierzyńska Halina
Osoba
702 39 67
1451 Londyn
Miejsce
282 - 54
1324 Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Osoba
152 37 51
1464 Benisławska Konstancja
Osoba
- 45 45
2352 27 Rosary Gdns. S.W.7
Miejsce
51 - 42
4271 83-40 Britton Avenue Elmhurst 73, N.Y.
Miejsce
3 - 35
1431 Lwów
Miejsce
94 - 31
1453 101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y.
Miejsce
57 - 28
2304 Stockbridge, Mass. P.O. Box 562
Miejsce
47 - 28
5427 Zduńska Dąbrowa
Miejsce
12 - 26
1773 Forest Hills
Miejsce
2 - 24
1428
Nowy Jork
Miejsce
399 - 23
1424 Stockbridge (Massachusetts)
Miejsce
42 - 18
5337 Sichów
Miejsce
70 - 17
5476 Stary Sącz
Miejsce
42 - 10
2073 10 Sussex Mansions S.W.7 Londyn
Miejsce
20 - 8
4692 Piazza Cairoli 6, int. 12, Rzym
Miejsce
10 - 7
5428 Rytro
Miejsce
23 - 7
3957 424 East 52 Street, apt. 5 G., New York 22, N. Y.
Miejsce
7 - 6
1505 Kraków
Miejsce
70 - 5
3204 Bielski Marcin
Osoba
1 5 5
1323 Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Osoba
9 4 4
1332 Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Osoba
159 3 4
1446 Sea Cliff
Miejsce
22 - 4
1560 Wierzyński Kazimierz i Lechoń Jan
Osoba
3 3 4
1899 Rzym
Miejsce
45 - 4
2302 P.O. Box 562 Stockbridge, Mass.
Miejsce
4 - 4
2331 Lake Placid, N.Y., P.O. Box 707
Miejsce
7 - 4
4443 Kowalscy Anna i Jerzy
Osoba
29 - 4
682 Librach Jan
Osoba
1 1 3
1416 Rio de Janeiro
Miejsce
13 - 3
2014 Pankowski Marian
Osoba
18 1 3
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
4553 1361 Madison Ave, apt. 5CNew York 28, N.Y.
Miejsce
1 - 3
5862 Anna Świrszczyńska
Osoba
- 1 3
1507 Waszyngton
Miejsce
38 - 2
1536 Paryż
Miejsce
170 - 2
4460 Warszawa, Polna 40 m. 31
Miejsce
26 - 2
4662 via XXIV Maggio 38, Grottaferrata
Miejsce
5 - 2
5411 Rytwiany
Miejsce
16 - 2