Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1412
Wierzyński Kazimierz
Osoba
944 505 846
385
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Osoba
649 319 699
1413
Lechoń Jan
Osoba
582 69 229
1522 Sag Harbor
Miejsce
64 - 165
2988 Sag Harbor, N.Y.PO Box 525
Miejsce
8 - 123
2111 54 Bloomsbury St.W.C.1
Miejsce
104 - 117
1451 Londyn
Miejsce
158 - 53
1329 Wierzyńska Halina
Osoba
469 26 47
1464 Benisławska Konstancja
Osoba
- 45 45
3543 67, Great Russell Street, London, W.C.1. TEL. CHAncery 3644
Miejsce
- - 45
1324 Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Osoba
49 23 31
1453 101-07 Ascan Avenue, Forest Hills, N.Y.
Miejsce
40 - 27
1428 Nowy Jork
Miejsce
279 - 21
2352 27 Rosary Gdns. S.W.7
Miejsce
23 - 21
1773 Forest Hills
Miejsce
2 - 19
1424 Stockbridge (Massachusetts)
Miejsce
40 - 18
2073 10 Sussex Mansions S.W.7 Londyn,
Miejsce
18 - 8
2304 Stockbridge, Mass. P.O. Box 562
Miejsce
29 - 8
1323 Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Osoba
8 5 4
1332 Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Osoba
123 3 4
1446 Sea Cliff
Miejsce
22 - 4
2302 P.O. Box 562 Stockbridge, Mass.
Miejsce
2 - 4
682 Librach Jan
Osoba
1 1 3
1416 Rio de Janeiro
Miejsce
9 - 3
1560 Wierzyński Kazimierz i Lechoń Jan
Osoba
2 2 3
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
1507 Waszyngton
Miejsce
32 - 2
2331 Lake Placid, N.Y., P.O. Box 707
Miejsce
4 - 2
1536 Paryż
Miejsce
93 - 1
1924 Bruksela
Miejsce
14 - 1
1941 Wierzbiańska Halina
Osoba
2 - 1
2426 Równe
Miejsce
4 - 1
3650 Southampton Hospital, room 223, Southampton L.I., N.Y.
Miejsce
1 - 1
3 „Kultura”
Czasopismo
33 - -
4 „Tygodnik Polski”
Czasopismo
38 - -
6 „Wiadomości”
Czasopismo
408 - -
7 „Wiadomości Literackie”
Czasopismo
28 - -
8 Achard Marcel
Osoba
- - -
9 Acheson Dean Gooderham
Osoba
1 - -
10 Adamczyk Alojzy
Osoba
1 - -
11 Adenauer Konrad Hermann Josef
Osoba
1 - -
12 Adwentowicz Karol
Osoba
2 - -
13 Agramakow Nikołaj
Osoba
- - -
14 Alazard Jean
Osoba
- - -
15 Aldridge John Watson
Osoba
2 - -
16 Aleksander III Macedoński (Wielki)
Osoba
- - -
17 Aleksander I Pawłowicz cesarz rosyjski
Osoba
- - -
18 Alighieri Dante
Osoba
- - -
19 Alijew restaurator
Osoba
- - -
20 Allen George Venable
Osoba
1 - -