Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1412
Wierzyński Kazimierz
Osoba
731 419 690
385
Grydzewski Mieczysław właśc. Jerzy Grycendler
Osoba
519 239 524
1413
Lechoń Jan
Osoba
468 69 228
1464 Benisławska Konstancja
Osoba
- 45 45
1324 Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Osoba
39 19 27
1329 Wierzyńska Halina
Osoba
378 17 31
1323 Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Osoba
7 5 4
1332 Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Osoba
103 3 4
2963 Eliza Orzeszkowa
Osoba
- 3 -
1560 Wierzyński Kazimierz i Lechoń Jan
Osoba
2 2 3
3204 Bielski Marcin
Osoba
- 2 -
682 Librach Jan
Osoba
1 1 3
2088 Adamczewski Stanisław Franciszek
Osoba
1 1 -
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
3206 Kasper Goski
Osoba
- 1 -
3226 Juliusz Słowacki
Osoba
- 1 -