Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
4574
Bitwa pod Stoczkiem Łukowskim
Wydarzenie
2 - -
4649 Stracenie Romualda Traugutta
Wydarzenie
2 - -
5649 Independence Day (potocznie The Fourth of July)
Wydarzenie
1 - -
5656 Międzynarodowy Kongres w sprawie Wolności Kultury w Berlinie
Wydarzenie
1 - -
5694 II Światowy Kongres Obrońców Pokoju
Wydarzenie
2 - -
5828 Bitwa pod Dębem Wielkim
Wydarzenie
1 - -
5829 Bitwa pod Raszynem
Wydarzenie
1 - -
5830 Bitwa pod Ostrołęką
Wydarzenie
1 - -
5831 Bitwa pod Wawrem
Wydarzenie
1 - -
5832 Bitwa nad Berezyną
Wydarzenie
1 - -
5833 Bitwa pod Somosierrą
Wydarzenie
1 - -
5834 Obrona Modlina
Wydarzenie
1 - -
5835 Bitwa Warszawska 1920 roku
Wydarzenie
1 - -
5836 Bitwa pod Wiedniem
Wydarzenie
1 - -
5856 Bitwa o Anglię
Wydarzenie
1 - -
5866 II wojna światowa
Wydarzenie
1 - -
5867 Bitwa w Szampanii
Wydarzenie
1 - -
5999 Stan Wojenny
Wydarzenie
7 - -
6008 Dionizje
Wydarzenie
8 - -
6027 śluby hainburskie
Wydarzenie
2 - -
6028 śmierć Kiejstuta
Wydarzenie
- - -
6029 przybycie poselstwa Jagiełły na Wawel
Wydarzenie
- - -
6030 pobyt Wilhelma Habsburga na Wawelu
Wydarzenie
- - -
6049 III wojna północna
Wydarzenie
2 - -
6187 Rewolucja Październikowa
Wydarzenie
1 - -
6393 Sierpień 1980 r.
Wydarzenie
3 - -
6398 13 grudnia 1981 r.
Wydarzenie
4 - -
6400 Kongres Kultury Polskiej w Warszawie
Wydarzenie
1 - -
6401 12 grudnia 1981 r.
Wydarzenie
1 - -
6443 3 maja 1982 r.
Wydarzenie
1 - -
6444 8 maja 1982 r.
Wydarzenie
2 - -
6445 22 kwietnia 1982 r.
Wydarzenie
1 - -
6452 8 sierpnia 1982 r.
Wydarzenie
1 - -
6453 1-3 maja 1982 r.
Wydarzenie
1 - -
6454 9 maja 1982 r.
Wydarzenie
1 - -
6461 2 czerwca 1979 r.
Wydarzenie
1 - -
6463 Sierpień 1980
Wydarzenie
- - -
6464 Rewolucja rosyjska (1917)
Wydarzenie
1 - -
6576 Stracenie Aleksandra Waszkowskiego
Wydarzenie
4 - -