Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
5076 Kara śmierci
Leksykon
45 - -
5082 Sprawy futrzarskie w "Czapie"
Leksykon
23 - -
4867 Mein Gott!
Leksykon
10 - -
4920 Zauberloch
Leksykon
7 - -
4527 Volenti non fit iniuria
Leksykon
6 - -
3017 porter
Leksykon
6 - -
4171 Mon Dieu!
Leksykon
5 - -
4239 biła róża ("Ostatnia miłość")  
Leksykon
5 - -
3023 fermer
Leksykon
5 - -
4924 gut
Leksykon
4 - -
4951 Besten Dank, meine Herren!
Leksykon
4 - -
3021 Messir
Leksykon
4 - -
3811 mon cher Graba
Leksykon
4 - -
5382 de profundis
Leksykon
3 - -
4871 Bitte
Leksykon
3 - -
4118 morg  
Leksykon
3 - -
4950 Keine Lektion. Deutsch oder polnisch sprechen!
Leksykon
3 - -
4975 Es lebe Hedwig!
Leksykon
3 - -
4566 pardon
Leksykon
3 - -
4325 gnyp
Leksykon
3 - -
5622 nadkonduktor
Leksykon
3 - -
5625 awanse
Leksykon
3 - -
5626 ekspedytor
Leksykon
3 - -
4865 Schlecht, ganz schlecht, mein lieber Knecht
Leksykon
2 - -
4870 Nachbarngesprächy
Leksykon
2 - -
4872 berühmter
Leksykon
2 - -
4624 landwojtowstwo
Leksykon
2 - -
4625 klucz
Leksykon
2 - -
4115 wiorsta
Leksykon
2 - -
5404 le mouvement continuel
Leksykon
2 - -
5161 Sei ruhig, mein Kind
Leksykon
2 - -
4397 Pokiel
Leksykon
2 - -
5684 prymaria
Leksykon
2 - -
4169 Tysiąc dusz
Leksykon
2 - -
4957 eins-zwei-drei
Leksykon
2 - -
4192 bonnet volage
Leksykon
2 - -
4965 Ich will nicht! Nein! Nein!
Leksykon
2 - -
4202 mais mon Dieu
Leksykon
2 - -
4976 Wie die Sonne
Leksykon
2 - -
4977 Ich liebe drei Lilien, aber Tod für Diebe!
Leksykon
2 - -
4984 Hunde!
Leksykon
2 - -
4476 gozy
Leksykon
2 - -
4221 Mais oui [...] pas plus large que ça
Leksykon
2 - -
4231 ce Mr
Leksykon
2 - -
3014 befszteku
Leksykon
2 - -
4039 ser limburski
Leksykon
2 - -
4040 Peste
Leksykon
2 - -
3029 Goddam
Leksykon
2 - -
4321 śpekulować
Leksykon
2 - -
3812 Ma foi
Leksykon
2 - -