Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1525 National Committee for Free Europe (Narodowy Komitet Wolnej Europy)
Organizacja
170 - -
1616 Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Organizacja
73 - -
2182 British Museum
Organizacja
51 - -
3571 Montgomeryshire Printing Co., Ltd.
Organizacja
39 - -
4863 Korona Królestwa Polskiego (Królestwo Polski)
Organizacja
37 - -
3228 Legion Młodych Polek
Organizacja
33 - -
2711 Radio Free Europe
Organizacja
31 - -
2616 Cassell & Co
Organizacja
26 - -
4394 Jury Nagrody "Wiadomości"
Organizacja
24 - -
1461 PEN Club
Organizacja
20 - -
1603 Veritas
Organizacja
19 - -
1679 M.I. Kolin
Organizacja
17 - -
1508 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Organizacja
17 - -
2444 Libella
Organizacja
15 - -
1670 Simon&Schuster
Organizacja
14 - -
3049 „Społem” - Związek Spółdzielni Spożywców RP
Organizacja
14 - -
4421 Nagroda "Wiadomości"
Organizacja
12 - -
1940 Orbis
Organizacja
12 - -
5338 kawiarnia przy ul. Leona Sapiehy
Organizacja
12 - -
1581 Voice of America
Organizacja
11 - -
1855 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Organizacja
11 - -
3547 Mazowsze
Organizacja
11 - -
1503 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Organizacja
11 - -
4868 Wielkie Księstwo Litewskie
Organizacja
10 - -
1845 Światpol
Organizacja
10 - -
3693 Kongres Wolnej Kultury Polskiej
Organizacja
10 - -
1486 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP)
Organizacja
10 - -
2796 Instytut Chopina
Organizacja
10 - -
2708 Biblioteka Polska w Paryżu
Organizacja
9 - -
1434 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego
Organizacja
9 - -
5339 cukiernia
Organizacja
9 - -
5698 Watykan
Organizacja
8 - -
5211 Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu
Organizacja
8 - -
4259 Skamander (krąg literacko-artystyczny)
Organizacja
8 - -
1788 Departament Stanu
Organizacja
8 - -
4620 Moskwa (państwo)
Organizacja
7 - -
2324 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
Organizacja
7 - -
1482 Polska Akademia Literatury
Organizacja
7 - -
1772 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie
Organizacja
7 - -
2049 UNESCO
Organizacja
6 - -
4646 Powstanie Styczniowe
Organizacja
6 - -
6447 Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ Solidarność Mazowsze
Organizacja
6 - -
5997 NSZZ “Solidarność”
Organizacja
6 - -
2437 Polska Partia Socjalistyczna
Organizacja
6 - -
4817 Biblioteka Polska POSK w Londynie
Organizacja
6 - -
3051 New York Public Library
Organizacja
6 - -
5618 Firma Wokulskiego  
Organizacja
6 - -
4862 Zakon krzyżacki
Organizacja
6 - -
3358 Phillips Academy
Organizacja
5 - -
1637 Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"
Organizacja
5 - -