Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1418 Brazylijska Akademia Literatury
Organizacja
2 - -
1420 Stowarzyszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich
Organizacja
1 - -
1425 Polish Information Center (PIC)
Organizacja
2 - -
1434 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego
Organizacja
9 - -
1455 Ognisko Polskie
Organizacja
5 - -
1461 PEN Club
Organizacja
20 - -
1482 Polska Akademia Literatury
Organizacja
7 - -
1486 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP)
Organizacja
10 - -
1503 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Organizacja
11 - -
1508 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Organizacja
17 - -
1525 National Committee for Free Europe (Narodowy Komitet Wolnej Europy)
Organizacja
170 - -
1554 Rada Polityczna
Organizacja
2 - -
1555 Skarb Narodowy
Organizacja
1 - -
1571 The Federal Bureau of Investigation (FBI)
Organizacja
3 - -
1581 Voice of America
Organizacja
11 - -
1599 Ambasada Polska w Paryżu
Organizacja
3 - -
1603 Veritas
Organizacja
19 - -
1615 Związek Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych (Polish Federalist Association in the United States)
Organizacja
2 - -
1616 Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Organizacja
73 - -
1637 Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"
Organizacja
5 - -
1643 Fundacja Forda
Organizacja
3 - -
1648 Komitet Socjalistów
Organizacja
1 - -
1649 Rocekeffeler Foundation
Organizacja
1 - -
1658 Akademia Francuska
Organizacja
2 - -
1668 Doubleday
Organizacja
2 - -
1670 Simon&Schuster
Organizacja
14 - -
1679 M.I. Kolin
Organizacja
17 - -
1701 Polski Instytut Literacki
Organizacja
1 - -
1762 Konsulat Generalny RP
Organizacja
1 - -
1767 „Qui Pro Quo”
Organizacja
2 - -
1772 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie
Organizacja
7 - -
1788 Departament Stanu
Organizacja
8 - -
1789 „Gryf”
Organizacja
1 - -
1843 „Polpress”
Organizacja
1 - -
1845 Światpol
Organizacja
10 - -
1853 National Catholic Welfare Conference
Organizacja
1 - -
1854 Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA)
Organizacja
4 - -
1855 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Organizacja
11 - -
1940 Orbis
Organizacja
12 - -
1972 Oficyna Poetów i Malarzy
Organizacja
4 - -
2013 Zadruga
Organizacja
1 - -
2049 UNESCO
Organizacja
6 - -
2050 Konsulat w Zurychu
Organizacja
1 - -
2087 British Broadcasting Company (BBC)
Organizacja
1 - -
2118 PCK
Organizacja
1 - -
2133 Gestapo
Organizacja
1 - -
2143 Cook
Organizacja
1 - -
2144 Armia Krajowa
Organizacja
3 - -
2145 Katolicki Uniwersytet Lubelski
Organizacja
4 - -
2146 Uniwersytet im. Mari Curie-Skłodowskiej
Organizacja
3 - -