Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1525 National Committee for Free Europe (Narodowy Komitet Wolnej Europy)
Organizacja
151 - -
1616 Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Organizacja
73 - -
2182 British Museum
Organizacja
39 - -
3571 Montgomeryshire Printing Co., Ltd.
Organizacja
38 - -
3228 Legion Młodych Polek
Organizacja
31 - -
2711 Radio Free Europe
Organizacja
26 - -
1603 Veritas
Organizacja
17 - -
2616 Cassell & Co
Organizacja
15 - -
2444 Libella
Organizacja
15 - -
1461 PEN Club
Organizacja
15 - -
1670 Simon&Schuster
Organizacja
11 - -
3547 Mazowsze
Organizacja
11 - -
1581 Voice of America
Organizacja
10 - -
3693 Kongres Wolnej Kultury Polskiej
Organizacja
10 - -
2796 Instytut Chopina
Organizacja
10 - -
1855 Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Organizacja
9 - -
1845 Światpol
Organizacja
8 - -
1940 Orbis
Organizacja
8 - -
2708 Biblioteka Polska w Paryżu
Organizacja
8 - -
1486 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP)
Organizacja
8 - -
1503 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Organizacja
8 - -
2324 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
Organizacja
7 - -
1434 Zakon Szpitalny św. Jana Bożego
Organizacja
7 - -
1508 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Organizacja
7 - -
2049 UNESCO
Organizacja
6 - -
4394 Jury Nagrody "Wiadomości"
Organizacja
6 - -
1788 Departament Stanu
Organizacja
6 - -
3358 Phillips Academy
Organizacja
5 - -
2475 Cracovia
Organizacja
5 - -
1482 Polska Akademia Literatury
Organizacja
5 - -
3051 New York Public Library
Organizacja
5 - -
3387 Żywy Dziennik
Organizacja
4 - -
1637 Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja"
Organizacja
4 - -
2692 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”
Organizacja
4 - -
2437 Polska Partia Socjalistyczna
Organizacja
4 - -
2446 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Organizacja
4 - -
2216 Columbia University
Organizacja
4 - -
1455 Ognisko Polskie
Organizacja
4 - -
1972 Oficyna Poetów i Malarzy
Organizacja
4 - -
3523 Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
Organizacja
4 - -
1772 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie
Organizacja
4 - -
2309 Fundacja Kościuszkowska
Organizacja
3 - -
2822 Polish Book Importing Co.
Organizacja
3 - -
2827 Foreign Office
Organizacja
3 - -
1571 The Federal Bureau of Investigation (FBI)
Organizacja
3 - -
2354 Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu
Organizacja
3 - -
4408 The Poetry Society of America
Organizacja
3 - -
1854 Kongres Polonii Amerykańskiej
Organizacja
3 - -
1599 Ambasada Polska w Paryżu
Organizacja
3 - -
3147 Éditions Robert Laffont
Organizacja
3 - -