Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
3907 Marquette University
Organizacja
1 - -
3140 Robert Laffont
Organizacja
1 - -
2118 PCK
Organizacja
1 - -
5706 „The Peconic Bank”
Organizacja
1 - -
2638 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
Organizacja
1 - -
3664 National Gallery
Organizacja
1 - -
3665 Tate Modern
Organizacja
1 - -
5716 Cunard Line
Organizacja
1 - -
2133 Gestapo
Organizacja
1 - -
4694 Sobór Watykański II
Organizacja
1 - -
2393 Obóz Zjednoczenia Narodowego
Organizacja
1 - -
2143 Cook
Organizacja
1 - -
2402 The Vistula Press
Organizacja
1 - -
3683 Ford Foundation
Organizacja
1 - -
3687 Tazab
Organizacja
1 - -
3688 Polish Research Centre
Organizacja
1 - -
5738 Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia
Organizacja
1 - -
2156 Akcja Katolicka
Organizacja
1 - -
1648 Komitet Socjalistów
Organizacja
1 - -
1649 Rocekeffeler Foundation
Organizacja
1 - -
2164 Interim Treasury Committee for Polish Questions
Organizacja
1 - -
3959 Federacja Kobiet Polskich w Kanadzie (Canadian-Polish Women’s Federation) –
Organizacja
1 - -
3965 The Macmillan Company
Organizacja
1 - -
4991 Ewer&Co.
Organizacja
1 - -
5250 „Amis de la Pologne”
Organizacja
1 - -
3460 Polskie Kluby Kulturalne (Polish Arts Clubs)
Organizacja
1 - -
2694 Housatonic National Bank
Organizacja
1 - -
1420 Stowarzyszenie Wydawców i Dziennikarzy Polskich
Organizacja
1 - -
3213 Związek Polek
Organizacja
1 - -
5261 Towarzystwo Przyjaciół im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie
Organizacja
1 - -
5518 Nagroda Nobla
Organizacja
1 - -
2452 Komedia Francuska
Organizacja
1 - -
2453 Lycée Français
Organizacja
1 - -
5526 Ambasada Polska w Londynie
Organizacja
1 - -
5527 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji rządu RP na emigracji
Organizacja
1 - -
2712 "Free Europe"
Organizacja
1 - -
2713 Carnegie Foundation
Organizacja
1 - -
2969 Obiady czwartkowe
Organizacja
1 - -
3483 Klub Literacko-Artystyczny "Zielony Balonik"
Organizacja
1 - -
3739 Hudson River School
Organizacja
1 - -
2973 Salon Wystawy Sztuk Pięknych w Warszawie, potem Wystawa Krajowa Sztuk Pięknych.
Organizacja
1 - -
5534 Biblioteka Hoovera
Organizacja
1 - -
4255 Klub Krzywego Koła
Organizacja
1 - -
2722 Time (wydawnictwo)
Organizacja
1 - -
3490 Nestle
Organizacja
1 - -
4514 Central Intelligence Agency (CIA)
Organizacja
1 - -
3747 Lewit-Him
Organizacja
1 - -
4003 Klub Miłośników Conrada
Organizacja
1 - -
4515 Ku Klux Klan
Organizacja
1 - -
1701 Polski Instytut Literacki
Organizacja
1 - -