Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
3257 Czerny-Stefańska Halina
Osoba
1 - -
3258 Wandycz Damian Stanisław
Osoba
2 - -
3259 Yeager Drake Emer
Osoba
1 - -
3260 Romanowiczowa Zofia
Osoba
1 - -
3261 Mencken Henry Louis
Osoba
1 - -
3262 Baake Bolesław
Osoba
1 - -
3263 Piestrzyński Ryszard
Osoba
1 - -
3264 Zajączkowski Tadeusz
Osoba
2 - -
3265 Ossendowski Ferdynand Antoni
Osoba
1 - -
3266 De Lapierre Henryk
Osoba
4 - -
3268 Otwinowski Piotr
Osoba
3 - -
3269 Frank A.
Osoba
3 - -
3300 Ezop
Osoba
2 - -
3313 Mistral
Osoba
1 - -
3324 Backvis Claude
Osoba
1 - -
3343 Krzyżanowski Konrad
Osoba
1 - -
3352 Romanówna Janina
Osoba
8 - -
3353 Mossin Ryszard
Osoba
7 - -
3354 Filar Marian
Osoba
1 - -
3369 Wohnout Wiesław
Osoba
1 - -
3370 Waugh Alec
Osoba
- - -
3375 kramarka  
Osoba
1 - -
3377 sienniczka
Osoba
1 - -
3381 pani Marta  
Osoba
1 - -
3382 pani Haska  
Osoba
1 - -
3383 pani matka  
Osoba
1 - -
3384 nogieć  
Osoba
1 - -
3389 Wedow Janusz
Osoba
9 - -
3393 Anouilh Jean
Osoba
1 - -
3397 Kiersnowski Ryszard
Osoba
1 - -
3400 Monosson Leo
Osoba
1 - -
3401 Merpert Karol
Osoba
1 - -
3402 Günther Władysław
Osoba
1 - -
3403 Siewieranin Igor, wlaść. I. Łotariew
Osoba
1 - -
3404 Poznański Karol
Osoba
3 - -
3405 Wyhowska de Andreis Wanda
Osoba
2 - -
3407 Damiani Enrico
Osoba
1 - -
3408 Stempowski Jerzy
Osoba
2 - -
3409 Chmieliński Jan
Osoba
2 - -
3410 Zyndram-Kościałkowski Wacław
Osoba
1 - -
3413 Radwan Konstanty
Osoba
1 - -
3414 Brzękowski Jan
Osoba
1 - -
3415 Brodzki Józef
Osoba
1 - -
3416 Wiuchna Ludwika
Osoba
1 - -
3417 Karski Michał Gabriel oraz Karski Zygmunt
Osoba
1 - -
3418 Bzowiecki Alfred Norbert Witold, właśc. Fliderbaum
Osoba
1 - -
3419 Helsztyński Stanisław
Osoba
1 - -
3420 Sznajderman Szmul
Osoba
1 - -
3421 Szweykowski Zygmunt
Osoba
1 - -
3428 Zelwerowicz-Orchoniowa Helena
Osoba
1 - -