Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
219 Dąbrowska Maria
Osoba
274 108 184
385
Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Osoba
978 480 1093
682 Librach Jan
Osoba
1 1 3
1323 Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Osoba
9 4 4
1324 Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Osoba
152 37 51
1329 Wierzyńska Halina
Osoba
702 39 67
1332 Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Osoba
159 3 4
1412
Wierzyński Kazimierz
Osoba
1393 708 1201
1413
Lechoń Jan
Osoba
744 69 229
1464 Benisławska Konstancja
Osoba
- 45 45
1560 Wierzyński Kazimierz i Lechoń Jan
Osoba
3 3 4
2014 Pankowski Marian
Osoba
18 1 3
2088 Adamczewski Stanisław Franciszek
Osoba
1 1 -
2576 test
Osoba
- 1 -
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
2963
Eliza Orzeszkowa
Osoba
1 4 1
3204 Bielski Marcin
Osoba
1 5 5
3206 Kasper Goski
Osoba
- 1 -
3226 Juliusz Słowacki
Osoba
- 2 -
4081 Orzeszkowa Eliza
Osoba
2 1 -
4440 Kowalska Anna
Osoba
315 81 177
4480 Rymkiewicz Jarosław Marek
Osoba
2 1 -
4483 Wilkowski Jan
Osoba
2 1 1
4589 Marcin Kwiatkowski
Osoba
1 1 -
4839 Wierzyńscy Kazimierz i Halina oraz Jabłowski Kazimierz
Osoba
- 1 1
4902 Wierzyńscy Kazimierz i Halina oraz Mieczysławscy Witold i Elizabeth
Osoba
1 1 1
5085 Jan Rybiński
Osoba
- 1 -
5707 Maciej Stryjkowski
Osoba
- 1 -
5862 Anna Świrszczyńska
Osoba
- 1 3
6012 Henryk Rzewuski
Osoba
- 1 2
6357 Anna Siebeneicherowa
Osoba
- 1 -
6577 Terlecki Władysław L.
Osoba
- 1 -