Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
1412
Wierzyński Kazimierz
Osoba
1393 708 1201
385
Grydzewski Mieczysław właśc. Mieczysław Grycendler
Osoba
978 480 1093
219 Dąbrowska Maria
Osoba
274 108 184
4440 Kowalska Anna
Osoba
315 81 177
1413
Lechoń Jan
Osoba
744 69 229
1464 Benisławska Konstancja
Osoba
- 45 45
1329 Wierzyńska Halina
Osoba
702 39 67
1324 Wierzyńscy Kazimierz i Halina
Osoba
152 37 51
3204 Bielski Marcin
Osoba
1 5 5
1323 Wierzyńscy Kazimierz Halina i Grzegorz
Osoba
9 4 4
2963
Eliza Orzeszkowa
Osoba
1 4 1
1332 Wierzyński Grzegorz (Gregory)
Osoba
159 3 4
1560 Wierzyński Kazimierz i Lechoń Jan
Osoba
3 3 4
3226 Juliusz Słowacki
Osoba
- 2 -
682 Librach Jan
Osoba
1 1 3
2014 Pankowski Marian
Osoba
18 1 3
2088 Adamczewski Stanisław Franciszek
Osoba
1 1 -
2576 test
Osoba
- 1 -
2631 Janusz Krasiński
Osoba
- 1 3
3206 Kasper Goski
Osoba
- 1 -
4081 Orzeszkowa Eliza
Osoba
2 1 -
4480 Rymkiewicz Jarosław Marek
Osoba
2 1 -
4483 Wilkowski Jan
Osoba
2 1 1
4589 Marcin Kwiatkowski
Osoba
1 1 -
4839 Wierzyńscy Kazimierz i Halina oraz Jabłowski Kazimierz
Osoba
- 1 1
4902 Wierzyńscy Kazimierz i Halina oraz Mieczysławscy Witold i Elizabeth
Osoba
1 1 1
5085 Jan Rybiński
Osoba
- 1 -
5707 Maciej Stryjkowski
Osoba
- 1 -
5862 Anna Świrszczyńska
Osoba
- 1 3
6012 Henryk Rzewuski
Osoba
- 1 2
6357 Anna Siebeneicherowa
Osoba
- 1 -
6577 Terlecki Władysław L.
Osoba
- 1 -
6619 Brandstaetter Roman
Osoba
- 1 -