Zaloguj się
Nazwa
Użycie w treści
W opisie dokumentu
W opisie wersji
2470 Toronto
Miejsce
5 - -
1764 Palestyna
Miejsce
5 - -
1561 Krakowskie Przedmieście
Miejsce
4 - -
2331 Lake Placid, N.Y., P.O. Box 707
Miejsce
4 - 2
1584 Brooklin
Miejsce
4 - -
1586 Genewa
Miejsce
4 - -
2114 Oświęcim
Miejsce
4 - -
2426 Równe
Miejsce
4 - 1
1659 Przyrynek
Miejsce
4 - -
2457 Hiszpania
Miejsce
4 - -
1439 Meksyk
Miejsce
4 - -
1711 Andover
Miejsce
4 - -
1983 Oslo
Miejsce
4 - -
1990 Szwecja
Miejsce
4 - -
1992 Moskwa
Miejsce
4 - -
2259 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
Miejsce
4 - -
1552 Massachusetts
Miejsce
3 - -
1575 Syberia
Miejsce
3 - -
2357 Katyń
Miejsce
3 - -
2637 Los Angeles
Miejsce
3 - -
2135 Polish Forces CMF 550
Miejsce
3 - -
1655 Nicea
Miejsce
3 - -
2178 Poznań
Miejsce
3 - -
2181 Polski Grzebień
Miejsce
3 - -
1937 Murnau
Miejsce
3 - -
2461 Belgia
Miejsce
3 - -
1444 Paradox
Miejsce
3 - -
1703 Park Avenue
Miejsce
3 - -
1449 107 rue de l’Université w Paryżu
Miejsce
3 - -
1712 Pod Bachusem
Miejsce
3 - -
3280 Arles
Miejsce
3 - -
1795 Argentyna
Miejsce
2 - -
2316 Wielka Brytania
Miejsce
2 - -
3345 Norwegia
Miejsce
2 - -
1582 Jugosławia
Miejsce
2 - -
3374 Sukiennice
Miejsce
2 - -
1587 Zurych
Miejsce
2 - -
2113 Salamanka
Miejsce
2 - -
2625 Fryburg
Miejsce
2 - -
2375 66 Tennis Place, Forest Hills, N.Y.
Miejsce
2 - -
1864 Stawiska
Miejsce
2 - -
2122 Złota
Miejsce
2 - -
2639 Hunter
Miejsce
2 - -
1622 Hotel Stella/Gospoda pod Cyprianą
Miejsce
2 - -
1883 Lublin
Miejsce
2 - -
2147 Uppsala
Miejsce
2 - -
2149 Genua
Miejsce
2 - -
1644 Glen Cove
Miejsce
2 - -
3182 Karpaty
Miejsce
2 - -
1651 Idaho
Miejsce
2 - -