Zaloguj się

Romaszkan Alicja (Litka) z domu Liphardt secundo voto de Barcza pseud. Alexandra Ormé

1910–1973), pisarka. Pochodziła ze spolonizowanej rodziny niemieckiej, mieszkającej w Warszawie; w Berlinie i Londynie studiowała sztukę i języki. W 1931 r. wyszła za mąż za Jerzego Romaszkana, właściciela majątków ziemskich na Huculszczyźnie, który zmarł w obozie dla uchodźców na Węgrzech, gdzie znaleźli się oboje po wybuchu wojny. Władając biegle pięcioma językami, otrzymała posadę tłumaczki w Czerwonym Krzyżu i jednocześnie pracowała jako rysownik-projektant w fabryce tekstylnej. W 1944 r. wyszła za mąż za Charlesa de Barcza (zm. 1963), węgierskiego hrabiego, który przed wojną pełnił funkcję posła węgierskiego w Londynie, a w czasie wojny był wiceprezydentem związku przemysłowców węgierskich i dyrektorem wielkich cukrow- ni. Wkroczenie Armii Czerwonej na Węgry opisała w książce Comes the Comrade!, która – będąc jej debiutem literackim pod pseudonimem Alexandra Ormé – przetłumaczona parę lat później na kilka języków stała się bestsellerem. Po zakończeniu wojny wydostała się wraz z mężem do Szwajcarii, następnie do Paryża. Od 1950 r. mieszkała w Stanach Zjednoczonych, w Oshkosh, w collegeʼu wykładała język francuski i nie-miecki. Niedługo przed śmiercią wróciła do Polski. Zob. F. Lilpop-Krance, Powroty, dz. cyt., s. 317-321; R. Jasiński, Zmierzch starego świata. Wspomnienia 1900-1945, Kraków 2006.