Zaloguj się

Rubinstein Artur

(1887–1982), światowej sławy pianista