Zaloguj się

Borman Antoni

(1897–1968), studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, brał udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Po wojnie założył firmę reklamową Plakat. W 1924 r. wraz z M. Grydzewskim rozpoczął wydawanie „Wiadomości Literackich”, których był administratorem do 1939 r. Był też wydawcą dodatków do „Wiadomości Literackich”: „Przyjaciel psa” (1926), „To-To” (1925–1926). W grudniu 1939 r. przedostał się przez Słowację i Węgry do Francji, gdzie wraz z Grydzewskim wydawał tygodnik „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” (następnie do 1944 r. w Londynie). Po ewakuacji do Anglii współpracował z Ministerstwem Informacji, przygotowując wystawy o Polsce. W lutym 1944 r., po likwidacji „Wiadomości Polskich” walczył wraz z 1. Dywizją Pancerną gen. Maczka we Francji, Belgii, Holandii. Od 1946 r. był współwydawcą i administratorem wydawanych w Londynie „Wiadomości”, gdzie prowadził dział listów oraz zajmował się zdobywaniem reklam. Niekiedy publikował na łamach tego tygodnika wspomnienia, przetłumaczył też pod pseudonimem Kaloma książkę A. Conan Doyle’a "Pies Baskerville’ ów" (Rzym 1946), był też pomysłodawcą i wydawcą antologii opracowanej przez M. Grydzewskiego "Warszawa w pieśni" (Londyn 1957). Zob. wspomnienie o nim M. Grydzewskiego pt. Brylanty, „Wiadomości” 1968, nr 50 (1185), przedr. w: M. Grydzewski, Szkice, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1994, s. 147–150).

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Borman
Borman-Komorowski
Bormanem
Bormana
Bormanowi
s y j o n i s t ę
Borma
Antoni Borman
Lalę
Lalę-Antolutkę
Lala
mały żuczek Antonio
Antka
Tolo
Toleczka
Tolka
Toluś Borman
Antoniego Bormana
Antoniemu B.