Zaloguj się

Borowa Julia z domu Baranowska

(1878–1960), żona prof. Wacława Borowego, nauczycielka muzyki i śpiewu, autorka szkolnych podręczników śpiewu.