Zaloguj się

Borowy Wacław

(1890-1950), historyk literatury, krytyk, edytor, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (zob. biogram: WPPiBL, t. 1). Przed 1939 r. współpracował z „Wiadomościami Literackimi”, m.in. w latach 1933-1935 prowadził dział „W Anglii o Polsce”, podpisywał się ps. Titwillow. Okres okupacji spędził w Zalesiu pod Warszawą. Po upadku powstania warszawskiego brał udział w akcji ratowania dóbr kultury Warszawy, szczególnie zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie korespondował z Grydzewskim i Wierzyńskim.