Zaloguj się

Borzęcki Władysław

(brak dat biograficznych) był redaktorem zarządzającym w „Nowym Świecie”; publikował tam stały felieton pt. "W zwierciadle sztuki".