Zaloguj się

Solski Wacław właśc. Wacław Jan Pański

(1897–1990), działacz polityczny; prozaik, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 40; WPPiBL, t. 7)