Zaloguj się

Spitzman-Jordanowa (Szpitzman-Jordanowa) Felicja

(brak bliższych danych biograficznych), żona Henryka Alfreda Spitzman-Jordana.