Zaloguj się

Stroński Stanisław

(1882–1955), romanista, publicysta, polityk (zob. biogram: PSB, t. 44). W rządzie gen. W. Sikorskiego piastował w latach 1939– 1943 tekę wicepremiera i ministra informacji i dokumentacji. Po wojnie pozostał na emigracji; w latach 1945–1948 i 1950–1954 sprawował funkcję prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; od 1951 r. był profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. W 1954 r. z okazji przyznania Wierzyńskiemu Nagrody Stowarzyszenia Kombatantów Polskich za biografię Chopina Stroński wygłosił laudację, opublikowaną pt. Nagrody kombatantów. Przemówienie Stanisława Strońskiego, „Wiadomości” 1954 nr 9 (413) z 28 lutego. Zob. Stanisław Stroński. W 50-lecie pracy pisarskiej, pod red. A. Bogusławskiego, Tunbridge Wells: OPiM 1954.