Zaloguj się

Strzetelski Stanisław

(1895–1969), dziennikarz, publicysta, wydawca, poseł na Sejm z ramienia Narodowej Demokracji (zob. biogram: PSB, t. 45). Po wybuchu II wojny światowej przez Rumunię dotarł w listopadzie 1939 r. do Paryża, gdzie w 1940 r. został zatrudniony w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji rządu RP. Po klęsce Francji pracował w Lizbonie w Komitecie Pomocy Uchodźcom Polskim. W 1941 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i w tymże roku objął stanowisko dyrektora prasowego w Polish Information Center (PIC) w Nowym Jorku. W 1942 r. należał do współzałożycieli Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP). W 1949 r. objął stanowisko kierownika sekcji polskiej Biura Studiów w National Committee for Free Europe (Komitercie Wolnej Europy). Od 1951 r. był prezesem Rady Stowarzyszenia Dziennikarzy Polsko-Amerykańskich w Nowym Jorku. W latach 1951–1955 pełnił funkcję szefa polskiej sekcji Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, po czym do 1961 r. zajmował stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Naukowego. W 1961 r. zorganizował Fundację Wandy Roehr, zajmującą się pomocą placówkom naukowym w Polsce oraz polskim naukowcom przybywającym do USA, i objął jej kierownictwo.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Stasia Strzet[elskiego]
Strzetelskiego
Strzetelski
Stasia Strzetelskiego
Stasiu
Stasiowi
Stasia St[rzetelskiego]
Strzetelskim
Staś Strzetelski
St.[anisława] Strzetelskiego
Strzet[elskiego]
Strz[etelskiego]
St[rzetelski]
Strzetelskiemu
Strz[etelski]
Strz[etelskim]
Strzet[elski]
St[rzetelskiego]
St[anisława] Strzetelskiego