Zaloguj się

Terlecki Tymon

(1905–2000), historyk literatury, teatrolog, eseista (zob. biogram: WPPiBL, t. 8). W lipcu 1939 r. wyjechał na kurację zdrowotną do Francji. Po wybuchu II wojny światowej zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego i został skierowany do Szkoły Podchorążych w Camp de Coëtquidan. Był współzałożycielem i redaktorem pisma „Polska Walcząca”; po klęsce Francji i ewakuacji do Wielkiej Brytanii kontynuował wydawanie pisma w Londynie, brał udział w działalności Polskiego PEN Clubu i Związku Dziennikarzy RP; w marcu 1945 r. był współzałożycielem i następnie wiceprezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (istniejącego do 1963 r.) oraz kierownikiem wydawnictw SPP; w sierpniu 1946 r. należał do współzałożycieli, a później członków zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Od 1946 r. był działaczem Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Terlecki
Terleckiemu
Terleckiego
Terleckieg
Tymon
Terl[eckiego]
Terleckim
Terlecki
Ter[leckim]
sam Terlecki
Ter[leckiego]
Terleckich
T e r l e c k i m
T[erlecki]
T[erleckiego]
„sam Terlecki”
Tymonowi Terleckiemu