Zaloguj się

Brzozowska Antonina z domu Kolberg

(1872-1950), jej stryjem był wybitny etnograf Oskar Kolberg, od 1901 r. była żoną Stanisława Brzozowskiego. Zob. Anna Brzozowska, Wspomnienie o Antoninie i Stanisławie Brzozowskich, „Twórczość” 1965, nr 1; Józef Dużyk, Przypomnienie Antoniny Brzozowskiej żony Stanisława, „Życie Literackie” 1988, nr 47; M. Urbanowski, Anioł Stróż. O Antoninie Brzozowskiej, w: idem, Brzozowski. Nowoczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, Łódź 2017, s. 141-172.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Antonina Stanisławowa Brzozowska