Zaloguj się

Tuwim Julian

(1894-1953), poeta, tłumacz, (zob. biogram: WPPiBL, t. 8).