Zaloguj się

Twardowski Jan

(1915–2006), poeta, od 1948 r. ksiądz katolicki; jeden z wybitniejszych przedstawicieli współczesnej liryki religijnej; od 1946 r. publikował wiersze w „Tygodniku Powszechnym”, którego był następnie stałym współpracownikiem (zob. biogram: WPPiBL, t. 8).


Szablony użycia

Jan Twardowski
Jan Twardowski
Twardowskiego
Jana Twardowskiego