Zaloguj się

Wagner-Pieńkowski Karol

(1909–1988), dziennikarz, w latach 1926–1930 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, kontynuował naukę we Francji na Uniwersytecie w Lille (1932–1934). W 1935 r. wygrał konkurs ogłoszony przez Polskie Radio na spikera. Dzięki znajomości 7 języków obcych wkrótce przeszedł do redakcji programów PR dla zagranicy. Jesienią 1939 r. przez Rumunię dotarł do Francji. Zmienił nazwisko na Wagner. W Paryżu nadal pracował w PR, pisał komentarze nadawane do kraju; w czerwcu 1940 r. rząd francuski zakazał dalszej emisji PR. Po upadku Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, współpracował z Ministerstwem Informacji i Dokumentacji, w latach 1943–1945 był dyrektorem PR. Po wojnie pozostał na emigracji, od 1949 do 1955 r. pracował w Radio Nacional de Espaa w Madrycie, które nadawało audycje do kraju. W 1955 r. rozpoczął pracę w Radiu Wolna Europa, najpierw w Monachium, następnie w Nowym Jorku, gdzie pełnił obowiązki szefa biura. Po przejściu na emeryturę wyjechał do Rzymu, gdzie zmarł.