Zaloguj się

Bujalski Andrzej

(1919–1987), krewny Lechonia ze strony matki (według Józefa A. Kosińskiego w "Album rodzinnym Jana Lechonia", Warszawa 1993, był „ciotecznym siostrzeńcem”), żołnierz Armii Krajowej (pseudonim „Gniewosz”), powstaniec warszawski, który po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej, a po wojnie przebywał w obozie dla dipisów na terenie Niemiec. Stamtąd nawiązał kontakt z Lechoniem i przy jego pomocy podjął starania o uzyskanie wizy do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie znalazł się jednak w Kanadzie, gdzie początkowo pracował jako robotnik rolny. W archiwum Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku zachowała się dość obfita korespondencja z kuzynem, który w warunkach emigracyjnych nieoczekiwanie stał się jedyną osobą związaną z rodziną poety.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

kuzynowi