Zaloguj się

Wańkowicz Melchior

(1892–1974), prozaik, publicysta (zob. biogram: WPPiBL, t. 9). Do 1947 r. wraz z armią polską był we Włoszech, od 1947 r. mieszkał w Londynie i publikował m.in. w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” oraz w „Wiadomościach”. Gdy niektóre czasopisma emigracyjne zerwały z nim współpracę po wydaniu przez niego w 1947 r. broszury "Kundlizm", zawierającej felietony polityczne, zaczął publikować w prasie krajowej (m.in. w „Przekroju”, „Nowinach Literackich” i „Słowie Powszechnym”), ale ostatecznie w 1949 r. zdecydował się na przeniesienie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie utrzymywał się z pracy na fermie kur, prowadzonej przez jego zięcia Jana Erdmana.